Fekra
image description

خدمات تامین مالی

خدمات تامین مالی


شرکت کارگزاری امین آوید، با برخورداری از متخصصان مجرب در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، امکان ارائه خدمات مشاوره، انجام مراحل اجرایی و مشارکت در امور تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی را داراست.

در شرایط فعلی تامین مالی در بازار سرمایه ایران، از طریق پذیرش و عرضه شرکت ها، افزایش سرمایه، انتشار انواع اوراق بدهی و همچنین راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گوناگون امکان‌پذیر است.