Fekra
image description

خدمات غیرحضوری

خدمات غیر حضوری

کارگزاری امین آوید از کارگزاری های پیشرو در راه اندازی زیرساخت های غیرحضوری خدمات بازار سرمایه بویژه در فرآیند احراز هویت مشتریان این بازار و دریافت کد بورسی است همچنین یکی از کارگزاری هایی بود که در اقدامی پیش بینی شده با توجه به بروز کرونا خدمات خود را پس از مجوز احراز غیرحضوری مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن راه انداز نمود.

فایل های pdf جهت دانلود

فرم مشخصات حقیقی

دانلود

فرم خام جدید حقیقی

دانلود

فرم خام تخصیص

دانلود

فرم معاملات تحت احتیاط

دانلود

فرم قرارداد برخط

دانلود

فرم قرارداد الکترونیکی

دانلود

فرم قرارداد جامع مشتریان

دانلود